Zlosliwe nowotwory oplucne wtórne

Wobec możliwości zatkania światła igły cząsteczkami nowotworu przy nakłuciu klatki piersiowej należy bezwarunkowo, jeżeli płynu się nie wydobywa zbadać drobnowidowo zawartość igły. Badanie radiologiczne stwierdza wysięk opłucny, a po jego wypuszczeniu cień przyścienny guza o szerokiej podstawie – wyraźniejszy, jeżeli wpuszczając do jamy opłucnej powietrze wytworzyć odmę opłucną rozpoznawczą. W rozpoznaniu śródbłoniaka opłucnej może być pomocne badanie wziernikowaniem jamy opłucnej. Wykrywa ono prócz zgrubienia i zaczerwienienia opłucnej odosobnione lub zlewające się guzki na opłucnej. Rokowanie w przypadkach śródbłoniaka opłucnej jest niepomyślne. Leczenie w przypadkach śródbłoniaka opłucnej polega na naświetlaniu klatki piersiowej promieniami Roentgena oraz na postępowaniu leczniczym objawowym. Złośliwe nowotwory opłucne wtórne (Neoplasmata pleurae maligna secundaria) Do wtórnych nowotworów złośliwych opłucnej należą mięśniak i i raki. Powstają one przeważnie przez szerzenie się sprawy nowotworowej z sąsiednich narządów bezpośrednio (z płuc, z przełyku) lub drogą naczyń chłonnych (z żołądka, sutka itd.), Odróżnia się postać guzkową i rozlaną. Czasami cała opłucna jest wprost usiana guzkami i zgrubiała (zrakowacenie opłucnej, carcinosis pleurae). W jamie opłucnej prawie zawsze stwierdza się wysięk, w ogromnej większości przypadków krwotoczny. Duży wysięk wywołuje znaczną duszność i przesunięcie narządów sąsiednich. Postaci rozlanej towarzyszą często silne bóle, nieraz wzmagające się po wypuszczeniu wysięku. W obrazie radiologicznym po wypuszczeniu płynu można nieraz stwierdzić zwłaszcza po wytworzeniu odmy opłucnej rozpoznawczej cień jednego guza lub cienie licznych guzów przyściennych o szerokiej podstawie. Rokowanie niepomyślne. Leczenie objawowe. [więcej w: joloko zamość, choroba dariera, belara ulotka ]

Powiązane tematy z artykułem: belara ulotka choroba dariera joloko zamość