Wewnątrznaczyniowe vs otwarte naprawy tętniaków aorty brzusznej w populacji Medicare ad 5

Konwersja z naprawy wewnątrznaczyniowej do otwartej naprawy wystąpiła u 1,6% pacjentów. Niektóre powikłania chirurgiczne naczyniowe i brzuszne były bardziej prawdopodobne po naprawie otwartej niż po naprawie wewnątrznaczyniowej, chociaż bezwzględne różnice nie były duże: ostre niedokrwienie krezki (2,1% w porównaniu z 1,0%, P <0,001), ponowne leczenie krwawienia (1,2% vs. 0,8 %, P <0,001) i embolektomii (1,7% vs. 1,3%, P <0,001). Powikłania związane z laparotomią występowały częściej w grupie otwartej naprawy niż w grupie wewnątrznaczyniowej-naprawczej (np. Resekcja jelita [1,3% vs. 0,6%, P <0,001] i niedrożność lub niedrożność bez interwencji chirurgicznej [16,7% vs. 5.1 %, P <0,001]). Średnia długość pobytu wynosiła 3,4 dnia po naprawie wewnątrznaczyniowej, w porównaniu z 9,3 dniem po otwartej naprawie (P <0,001). Spośród pacjentów, którzy przeżyli operację, ci, którzy przeszli otwartą naprawę, byli trzy razy bardziej prawdopodobni niż ci, którzy przeszli naprawę wewnątrznaczyniową, aby zostać wypisanymi do innego ośrodka (np. Centrum rehabilitacji lub domu opieki, lub innego) zamiast do domu (18,4% vs. 5,6%, P <0,001).
Późne wyniki
Przetrwanie
Ryc. 2. Ryc. 2. Przetrwanie pacjentów poddawanych wewnątrznaczyniowemu remontowi lub otwartej naprawie tętniaków aorty brzusznej, ogółem i według wieku. Dane przedstawiono dla wszystkich pacjentów (panel A), dla osób w wieku od 67 do 74 lat (panel B), osób w wieku od 75 do 84 lat (panel C) oraz osób w wieku 85 lat lub starszych (panel D).
Wskaźniki długoterminowego przeżycia, zarówno ogólne, jak i stratyfikowane w zależności od wieku, przedstawiono na rycinie 2. Wczesna korzyść z naprawy wewnątrznaczyniowej utrzymywała się przez ponad 3 lata, po czym wskaźniki przeżycia związane z tymi dwiema procedurami były podobne. Trwałość korzyści przeżycia z naprawy wewnątrznaczyniowej była zależna od wieku i wydawała się wynikać przede wszystkim z różnic w śmiertelności okołooperacyjnej. Różnica w wskaźnikach przeżycia między dwiema grupami proceduralnymi wśród pacjentów w wieku od 67 do 74 lat rozproszyła się po około roku, ale utrzymywała się przez ponad 4 lata wśród osób w wieku 85 lat lub starszych.
Pęknięcie tętniaka aorty brzusznej i związane z nim ponowne interwencje
Tabela 3. Tabela 3. Wyniki pooperacyjne po zakończeniu naprawy wewnątrznaczyniowej lub otwarta naprawa. Pęknięcie było rzadkie w obu grupach, ale przed czwartym rokiem szybkość zerwania była trzykrotnie wyższa w grupie z zastojem wewnątrznaczyniowym (1,8%, w porównaniu z 0,5% w grupie otwartej naprawy; p <0,001) (tabela 3) . Po 4 latach reinterwencje związane z tętniakiem aorty brzusznej występowały częściej po remoncie wewnątrznaczyniowym (częstość 9,0% w porównaniu z 1,7%, p <0,001), w tym w obu głównych przypadkach ponownego leczenia (np. Otwarta naprawa z wbudowanym lub poza anatomicznym pomostem, konwersja do otwartej naprawy lub naprawa zainfekowanego przeszczepu) (1,6% vs. 0,6%, P <0,001) i niewielkie ponowne interwencje (7,8% vs. 1,3%, P <0,001). Większość ponownych interwencji związanych z tętniakiem aorty brzusznej była niewielka.
Reintervention laparotomii i hospitalizacja
Tabela 4. Tabela 4. Wyniki po laparotomii po endowaskularnej naprawie lub otwartej naprawie. Powikłania związane z laparotomią występowały częściej po leczeniu otwartym niż po zabiegach endowaskularnych (tab. 4)
[więcej w: belara ulotka, choroba dariera, agmed mierzyn ]

Powiązane tematy z artykułem: agmed mierzyn belara ulotka choroba dariera