W stanach chorobowych, zaleznie od zrostów, spotyka sie jeszcze znaczniejsze przemieszczenia wyrostka oraz unieruchomienie jego wskutek zrostów

Walery Jaworski i Stanisław Łapiński u ludzi zdrowych stwierdzili na 412 przypadków w 390 (94,670) kierunek wyrostka poprzeczny do przebiegu mięśnia biodrowo-lędźwiowego i w 20 przypadkach ; (prawie w 570) skośny, tylko w jednym przypadku wyrostek szedł wzdłuż tego mięśnia ku dołowi i u jednej osoby ku -górze. Osobiście na 250 osób, zbadanych z a życia, znalazłem u 236 (w 94,4. %) wyrostek o przebiegu ku wewnątrz i nieco ku dołowi, II razy (4,470) leżał on prostopadle do mięśnia biodrowo-lędźwiowego, 2 razy ku wewnątrz i ku górze i u jednej osoby szedł wprost ku dołowi. Zatem chociaż w położeniu i kierunku wyrostka daje się spostrzegać pewną prawidłowość, to jednak tak położenie, jak i kierunek wyrostka ulegają często zwłaszcza w przypadkach chorobowych, znacznym zmianom, zależnie od zmiany położenia badanego, położenia kątnicy, stopnia wypełnienia kątnicy i sąsiednich pętli jelitowych, właściwości zawartości jelitowej i innych warunków. W stanach chorobowych, zależnie od zrostów, spotyka się jeszcze znaczniejsze przemieszczenia wyrostka oraz unieruchomienie jego wskutek zrostów, zwłaszcza z kątnicą i okrężnicą wstępującą, a u kobiet z przydatkami macicy. Wyrostek w tych przypadkach bywa nieraz skrzywiony, zgięty, nawet przegięty. O jego położeniu w niektórych z tych przypadków można wnosić z obrazu klinicznego. Mianowicie zaburzenia ze strony pęcherza moczowego towarzyszące zapaleniu wyrostka dowodzą przeważnie tego, że wyrostek zwisa do jamy małej miednicy i jest zrosły ze ścianą pęcherza. Wybitne wzmożenie bólów podczas ruchów -prawą kończyną dolną świadczy w zapaleniu wyrostka o jego zrostach zapalnych z powięzią mięśnia biodrowo-lędźwiowego. [więcej w: hipokrates kęty, miruna ryba wikipedia, menopauzin opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: hipokrates kęty menopauzin opinie miruna ryba wikipedia