TYLNY PLAT PRZYSADKI MÓZGOWEJ

TYLNY PŁAT PRZYSADKI MÓZGOWEJ. 1. Hormony tylnej części przysadki mózgowej Wyciągi z tylnej, to jest nerwowej części przysadki mózgowej wywołują zwiększenie napięcia i kurczliwości mięśni gładkich, jak naczyń, macicy, żołądka, jelit, pęcherza moczowego i oskrzeli. Wyosobniono z tylnej części przysadki mózgowej trzy ciała: l) wazopresynę albo tonefinę, która podnosi ciśnienie tętnicze oraz zwiększa ruchy robaczkowe jelit i przewodu żółciowego, 2) oksytocynę albo orastynę, która wybiórczo wpływa na skurcze macicy, i 3) antydiuretynę hamującą wydzielanie moczu. Dziś uważa się, że wazopresyna i hormon antydiuretyczny są jednym i tym samym hormonem. Normalne napięcie naczyń włosowatych jest zależne od wazopresyny, przy czym działa ona bezpośrednio na ścianki naczyń bez udziału nerwów. Podniesienie ciśnienia zależy przede wszystkim od rozmieszczenia krwi, która nagromadza się w mięśniach dzięki obkurczaniu się naczyń w jamie brzusznej. W przeciwieństwie do adrenaliny wazopresyna zwęża naczynia wieńcowe serca. [patrz też: clemastinum opinie, stolec owczy, hipokrates kęty ]

Powiązane tematy z artykułem: clemastinum opinie hipokrates kęty stolec owczy