Stosowanie litu w ciąży i ryzyko wad rozwojowych serca ad

W kilku niewielkich badaniach kliniczno-kontrolnych nie wykazano związku między litem a anomalią Ebsteina, 15-19 ogólnych wad serca, 20 ani żadnych wrodzonych wad rozwojowych.21 W dwóch niekontrolowanych badaniach kohortowych ciąż narażonych na lit, nie stwierdzono wad wrodzonych serca w 82 badane noworodki22, 23; kolejne niekontrolowane badanie wykazało cztery łagodne wady serca u 79 narażonych niemowląt.24 Cztery kontrolowane badania kohortowe (obejmujące między 59 a 138 ciąż narażonych na lit) 25-28 wykazały sprzeczne wyniki. Dlatego kobiety z zaburzeniem dwubiegunowym w wieku rozrodczym, które planują zajść w ciążę, muszą zrównoważyć ryzyko i korzyści kontynuacji leczenia na podstawie ograniczonych i sprzecznych dowodów dotyczących bezpieczeństwa litu dla rozwijającego się płodu.6,29 Niektóre kobiety przerwać terapię litu lub zakończyć ciążę, aby uniknąć potencjalnej teratogenności leku.19,26,27 Zaprojektowaliśmy duże retrospektywne badanie kohortowe obejmujące ciężarne kobiety zagnieżdżone w badaniu USG Medicaid Analytic (MAX) w celu uzyskania dowodów na ryzyko wad wrodzonych serca u potomstwa związanego z matczynym stosowaniem litu w pierwszym trymestrze ciąży.
Metody
Źródło danych i kohorty do badań
Ryc. 1. Ryc. 1. Badanie kohortowe. Kobiety w badanej populacji mogły mieć więcej niż jedną ciążę.
Dane zebrano z MAX dla 46 stanów USA i Dystryktu Kolumbii w latach 2000 do 2010. W kohorcie uwzględniono wszystkie ciąże u kobiet w wieku od 12 do 55 lat, w wyniku których urodziły się żywe, z których Medicaid pokrył koszty opieki zdrowotnej. Wykluczyliśmy kobiety, które posiadały prywatne ubezpieczenie lub ograniczoną pomoc medyczną, oraz osoby, które nie miały odpowiedniego typu rejestracji (tj. Zarządzana opieka w trybie capitated, opłata za usługi podstawowej opieki medycznej lub opieka nie była zarządzana, w zależności od państwa). Podejście zastosowane do opracowania kohorty badawczej zostało opisane wcześniej30,31 i jest podsumowane na Rys. i Dodatkowym Dodatku.
Prowadzenie badań
Badanie zostało zatwierdzone przez instytutową komisję odwoławczą w Brigham i Szpital Kobiecy i uchylono potrzebę świadomej zgody. Fundator badań (Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego) nie miał żadnej roli w projektowaniu ani prowadzeniu badania; gromadzenie, zarządzanie, analizę lub interpretację danych; lub przygotowania, przeglądu lub zatwierdzenia manuskryptu.
Definicja ekspozycji
Ekspozycję zdefiniowano jako co najmniej jedną wypełnioną receptę na lit w trakcie pierwszego trymestru (pierwsze 90 dni po dacie ostatniej miesiączki). Główną grupą referencyjną były kobiety bez porcji litu lub lamotryginy podczas 3 miesięcy przed rozpoczęciem ciąży lub w pierwszym trymestrze ciąży. Kryterium braku wydawania w okresie 3 miesięcy przed rozpoczęciem ciąży zostało nałożone w celu uniknięcia błędnej klasyfikacji jako nienaświetlone kobiety, które nadal miały leki z wcześniejszego wypełnienia dostępnego na początku ciąży. Zidentyfikowaliśmy również drugorzędną grupę referencyjną kobiet, które miały co najmniej jedną wypełnioną receptę na lamotryginę podczas pierwszego trymestru. Wykluczono pacjentów, którzy byli narażeni na działanie litu i lamotryginy podczas pierwszego trymestru (67 pacjentów)
[więcej w: metformax cena, hipokrates kęty, metformax cena pod mikroskopem ]

Powiązane tematy z artykułem: hipokrates kęty metformax cena miruna ryba wikipedia