Po Babesioza Ciepła autoimmunologiczna niedokrwistość hemolityczna czesc 4

Gorące autoprzeciwciała nie zostały zidentyfikowane aż do 11 tygodnia po rozpoznaniu babeszjozy. Biorąc pod uwagę czynniki powodujące przewlekłą niedokrwistość hemolityczną i częste wymagania związane z transfuzją, nie można było ocenić wpływu ciepłego autoprzeciwciała na jej hemolizę kliniczną; w związku z tym jej przypadek nie został uwzględniony w przypadku post-babesziozy WAHA. Czynniki ryzyka dla postobingauozy WAHA
Wszyscy pacjenci przeszli splenektomię, w porównaniu z 12 z 80 pacjentów, u których zespół nie rozwinął się (p <0,001 według dokładnego testu Fishera). Żaden pacjent po przebytej babesiozie WAHA nie poddał się transfuzji w leczeniu babeszjozy, podczas gdy 6 z pozostałych 80 pacjentów w kohorcie poddano transfuzji (P = 1,0); tylko 2 z 18 splenektomizowanych pacjentów poddano transfuzji wymiennej (P = 0,74).
Dyskusja
U osób, u których wykonano splenektomię, występuje zwiększone ryzyko wystąpienia ciężkiej i nawrotowej postaci babeszjozy i, podobnie jak inne osoby z obniżoną odpornością, zazwyczaj otrzymują dłuższe cykle leczenia przeciwpasożytniczego niż u innych osób zdrowych.7 Chociaż przedłużone leczenie przeciwbakteryjne może zapobiegać nawrotom babeszjozy, przedstawione tu przypadki wykazują zespół recydywnej hemolizy klinicznej 2 do 4 tygodni po rozpoczęciu leczenia przeciwpasożytniczego, przy braku parazytuii w rozmazie krwi obwodowej. W okresie po badaniu oraz w 1/3 pacjentów z niedokrwistością pospolitym zespół WAHA wystąpił u 7% wszystkich pacjentów z babeszjozy. Chociaż czworo pacjentów wymagało leczenia immunosupresyjnego ze względu na ciężką hemolizę kliniczną, nie było zgonów, które mogą wystąpić w ciężkich przypadkach niedokrwistości autoimmunologicznej hemolitycznej, szczególnie w przypadku opóźnień w podawaniu leczenia immunosupresyjnego lub transfuzji produktów krwi15.
Opisaliśmy tutaj kliniczny zespół po babeszjozy WAHA u pacjentów, u których nie występowała hemoliza o podłożu immunologicznym w wywiadzie. Chociaż rozwój autoimmunizacji wobec krwinek czerwonych pacjentów z asplenią z babesiozą zanotowano wcześniej w siedmiu przypadkach, w pięciu z tych przypadków w okresie dodatnim w bezpośrednich testach na antyglobuliny obserwowano ciągły parazytemię.11-14 W jednym z tych przypadków, układ immunologiczny hemoliza rozwinęła się w kontekście alloprzeciwciał związanych z transfuzją.11 Dwóch z siedmiu pacjentów miało wcześniej autoimmunologiczną niedokrwistość hemolityczną przed nabyciem babeszjozy, a następnie zespół Evansa14. Przypadki w raporcie bieżącym różnią się tym, że WAHA rozwijała się pomimo z B. parrotitemią B. microti i żaden z pacjentów nie miał historii autoimmunologicznej niedokrwistości hemolitycznej. Pacjent otrzymujący asplenię niedawno otrzymał diagnozę post-babesziozy WAHA w szpitalu Nantucket Cottage w stanie Massachusetts, i wymagał immunosupresji za pomocą glukokortykoidów i rytuksymabu (Pearl D: komunikacja osobista). Częstość występowania asplenii w populacji ogólnej może wyjaśniać, dlaczego po babezyzie WAHA nie rozpoznano wcześniej na obszarach endemicznych.
Rozważaliśmy alternatywne wyjaśnienia WAHA u naszych pacjentów, ale żadna nie wydawała się prawdopodobna. Chociaż chłoniak Hodgkina i ostra białaczka szpikowa rzadko są związane z autoimmunologiczną niedokrwistością hemolityczną, nasi dwaj pacjenci z tymi nowotworami mieli remisję w czasie prezentacji
[hasła pokrewne: lokiec tenisisty, menopauzin opinie, aldesan ]

Powiązane tematy z artykułem: aldesan lokiec tenisisty menopauzin opinie