Odbytnica idac do miednicy malej kieruje sie poczatkowo ku tylowi

Odbytnica idąc do miednicy małej kieruje się początkowo ku tyłowi, następnie w dół i wreszcie ku przodowi. W górnej części odbytnica leży śródotrzewnie, w środkowej 1/3 jest pokryta otrzewną tylko od przodu, a w dolnej l/S znajduje się całkiem pozaotrzewnie. Odpowiednio do tego początkowa część odbytnicy jest ruchoma, końcowa nieruchoma, a w części środkowej ruchomość jest ograniczona. Długość odbytnicy wynosi 11 cm, przy czym mniej więcej 4,5 cm przypada na część kroczową (pars perinaeatis) odbytnicy, pozostałe 6,5 cm na część miedniczą (pars pelvina). W części kroczowej znajduje się u odbytu zewnętrzny zwieracz odbytu poprzeczno-prążkowany (m. sphincter ani externus), powyżej niego . mięsień dźwigacz odbytu (m. ieuator ani), a na poziomie nieco niżej po- łowy odbytnicy :- okrężny mięsień gładki, zwany zwieraczem wewnętrznym odbytu (m. sphincter ani intemus). Powyżej wewnętrznego zwieracza odbytu tworzy odbytnica bańkę odbytnicy(ampulla recti), w której znajdują się dwa fałdy, mianowicie dolny guziczny, czyli ogonowy (pIica coccygca) i górny krzyżowy (pIica sacrahs). Czasami bywa jeszcze jeden fałd leżący nieco wyżej (phca sacralis supeior). Fałdy nie mają stałej siedziby: znajdujemy je już to po prawej stronie, już to po lewej. Bańka odbytnicy przechodzi ku górze do dolnej odnogi (crus descendens) okrężnicy esowatej, przy czym na granicy znajduje się po prawej stronie fałd (phca rectoromana). [podobne: vigilax buk, implanty vigilax bukiczne warszawa, morfologia lym ]

Powiązane tematy z artykułem: forumwisla twitter morfologia lym vigilax buk