Odbiorniki bodzców mechanicznych

Odbiorniki bodźców mechanicznych- są najliczniejsze w okrężnicy i odbytnicy, zatem w tych częściach jelit, w których gromadzą się pozostałości pokarmów, natomiast te odcinki przewodu pokarmowego, w których odbywają się trawienie i wsysanie, więc dwunastnica, jelito czcze i kręte oraz okolica zastawki okrężnicy są obficie zaopatrzone w odbiorniki bodźców chemicznych. Pobudzenie odbiorników znajdujących się w ścianie przewodu pokarmowego udziela się za pośrednictwem układu nerwowego korze mózgowej. Kora półkul mózgowych, przyjmująca bodźce ze środowiska zewnętrznego i od wewnątrz ustroju, spełnia w stosunku do jelit – tak jak i w stosunku do innych narządów – nadrzędną rolę kierującą. Dobitnie dowodzą tego między innymi rozległe badania Bykowa i jego współpracowników: wykonane na psach i częściowo na ludziach z przetoką jelitową metodą odruchów warunkowych, umożliwiającą badanie, przebiegu procesów w ustroju w warunkach fizjologicznych. Zresztą zależności ruchowej czynności jelit od kory mózgowej dowodzą także spostrzeżenia, poczynione już od dawna, np. przypadki nagłej biegunki pod wpływem dużego przestrachu. Bodźce idące od kory mózgowej udzielają się jelitom przez nerwy wegetatywne, przywspółczulny : współczulny. Do jelita cienkiego i do okrężnicy bliższej (colon proximale), tzn. do kątnicy, okrężnicy wstępującej i, prawej trzeciej części okrężnicy poprzecznej dochodzą gałązki nerwu błędnego i nerwu współczulnego (nerw trzewny), natomiast pozostałej części okrężnicy (colon distale) dostarczają włókien nerwowych nerw miedniczy i dolny nerw trzewny. Nerw współczulny hamuje splot Auerbacha, nerw zaś przywspółczulny go pobudza i przez to wzmaga czynność ruchową jelit oraz zwiększa napięcie ściany jelit. Na tle nadmiernego pobudzenia. nerwu przywspółczulnego mogą powstawać biegunki nerwowe, zaparcie kurczowe stolca i nerwica śluzowo- błoniasta jelit. Niezależność unerwienia wegetatywnego obu części okrężnicy tłumaczy niejednakowe ich zachowanie się w niektórych stanach chorobowych . [patrz też: agmed mierzyn, ciesn nadgarstka, joloko zamość ]

Powiązane tematy z artykułem: agmed mierzyn ciesn nadgarstka joloko zamość