Miazga pokarmowa zalegajaca dluzszy czas w jelicie grubym ulega gnilnemu rozkladowi

Miazga pokarmowa zalegająca dłuższy czas w jelicie grubym ulega gnilnemu rozkładowi. Powstające wytwory drażnią błonę śluzową jelit i wywołują jej zapalenie. 3) choroby odbytnicy; 4) choroby ośrodkowego układu to odruchowo ruchową czynność jelit, wskutek czego rozrzedzona przez wysięk zawartość jelitowa zostaje szybko wydalona -jako wolny stolec. Utrata potrzeby opróżnienia (dyschesia) jest osobną postacią zaburzenia oddawania stolca powstającą wskutek przytępienia lub zaniku odruchu defekacyjnego. Kał dochodzi do bańki odbytnic y we właściwym czasie, lecz tu zalega przez dłuższy czas. Najczęstsze przyczyny tego zaburzenia są: 1) wstrzymywanie się od wypróżnień, spotykane zwłaszcza często u młodych dziewcząt W, związku z zajęciami szkolnymi, życiem towarzyskim itp. ; 2) przytępienie wrażliwości bańki odbytnicy Upośledzenie łaknienia spostrzega się w chorobach jelit przebiegających z gorączką lub z bardzo znacznym rozkładem gnilnym w okrężnicy, w zwężeniu i niedrożności jelit, w chorobach jelit powstających na tle toksycznym, np. w marskości nerek, w mocznicy, wreszcie w przypadkach nowotworów złośliwych w okresie charłactwa. [patrz też: agmed mierzyn, zgryz krzyżowy, blok prawej odnogi pęczka hisa ]

Powiązane tematy z artykułem: agmed mierzyn blok prawej odnogi pęczka hisa zgryz krzyżowy