JELITO GRUBE

JELITO GRUBE Jelito grube, zwane także kiszką, jest częścią jelit ciągnącą się od zastawki okrężnicy aż do odbytu. Odróżnia się w niej: kątnicę, czyli jelito ślepe z wyrostkiem robaczkowym, okrężnicę i odbytnicę. Długość jelita grubego wynosi 1,5-2 metrów, rzadziej bywa większa, do 3 metrów. Kątnica leży w postaci krótkiego, ślepego worka w prawym dole biodrowym, najczęściej w dolnym (fossa iliaca dextra inferior), rzadziej w środkowym górnym (fossa iliaca media superior) lub poza obrębem dołu biodrowego. Położenie jej u osoby żywej w warunkach zwykłych zmienia się zależnie od tego, czy kątnica jest wypełniona gazami, czy też masami kałowymi, czy okrężnica wstępująca jest rozdęta, czy na odwrót jest skurczona. Kątnica zawierająca dużo mas kałowych – opada wskutek ciężaru ku dołowi do mięśnia biodrowo-lędźwiowego (m. iliopsoas) i nawet ponad nim do jamy miednicy małej. Kątnica przepełniona gazami rozdyma się nie tylko ku dołowi, ale i na zewnątrz i wtenczas przylega bezpośrednio do ściany brzusznej, odpowiednio do zewnętrznej połowy więzadła pachwinowego. W razie przepełnienia okrężnicy wstępującej, zwłaszcza gazami, gdy ta część okrężnicy nie tylko się rozszerza, ale i wydłuża, kątnica obsuwa się ku dołowi. Na odwrót, gdy okrężnica wstępująca jest próżna i zmniejszona we wszystkich wymiarach, kątnica podnosi się do poziomu grzebienia kości biodrowej. Z prawego dołu biodrowego kątnica kieruje się od dołu, od przodu i od lewej strony ku górze, ku tyłowi i w prawo, tak iż jej rzut na przednią powierzchnię ściany brzusznej w warunkach prawidłowych u osoby żywej przecina pod prostym kątem linią łączącą prawy górny przedni kolec biodrowy z pępkiem (linea spinoumbilicalis dextra) na odległość prawie 5 cm od kolca, więc mniej więcej w punkcie McBurneya , czyli odpowiednio do granicy między zewnętrzną a środkową 1/3 prawej linii kolcowo-pępkowej. [przypisy: choroba dariera, stolec owczy, aldesan ]

Powiązane tematy z artykułem: aldesan choroba dariera stolec owczy