Intermedyna

Intermedyna Ciało czynne, wpływające na melanofory znajduje się w różnych częściach przysadki mózgowej, przy czym rozmieszczenie jego jest nierównomierne. Nazywa się to ciało intermedyną i wywołuje przez rozszerzenie erytroforów czerwoną pigmentację ryby Prosinus laevis. Najwięcej intermedyny znajduje się w części środkowej przysadki mózgowej, mniejsze zaś jej ilości znajdują się w warstwach przylegających do części środkowej, zarówno części przedniej jak i części tylnej przysadki mózgowej. Intermedyna nie przechodzi do płynu mózgowo-rdzeniowego, przechodzi natomiast do krwi i ilość jej we krwi w sprawach patologicznych ulega wahaniom. Najmniej spotyka się jej w niedokrwistości złośliwej, najwięcej zaś w mocznicy, raku wątroby i eunuchoidyzmie. Itermedyna odgrywa rolę w rozmieszczeniu barwnika w skórze i w przystosowaniu się oka do ciemności. Intermedyna wydziela się odruchowo pod wpływem podrażnienia świetlnego siatkówki oka. Odruch odbywa się przez nerwy współczulne, które łączą siatkówkę oka z przysadką mózgową. Dzięki temu odruchowi pewne zwierzęta mogą zmieniać barwę skóry, przybiera ona wtedy barwę otoczenia i zwierzę staje się niewidoczne dla innych wrogich mu zwierząt. lntermedyna jest ciepłostała, czyli odporna na działanie ciepłot wyższych i niższych, natomiast łatwo trawi się pepsyną i trypsyną, rozpada się pod działaniem kwasów i zasad oraz promieni pozafiołkowych. [więcej w: vigilax buk, metformax cena, agmed mierzyn ]

Powiązane tematy z artykułem: agmed mierzyn metformax cena vigilax buk