Fenotyp i przebieg zespołu progresywnego Hutchinsona-Gilforda ad 9

Model myszy zawiera ludzki zmutowany gen LMNA G608G, jak również prawidłowy dopełniacz genów Lmna. Wskazuje na postępujące zaniki komórek mięśni gładkich naczyń, odkładanie się kolagenu i proteoglikanu ze zwłóknieniem i ściśnięciem w ścianie środkowej oraz względne oszczędzanie warstwy komórek śródbłonka.36 Utrata komórek przyśrodkowych jest związana z osłabioną reakcją naczyniorozkurczową. Nasze wyniki kliniczne wskazują również na obniżoną podatność naczyń, z podwyższonym poziomem skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi oraz zwiększoną szybkością wzrostu tętnic. Choroba naczyń obwodowych, ze zmniejszonym wskaźnikiem kostka-ramię i okluzją naczyń, wystąpiła u dwojga dzieci (Figura 3B i 3F). Funkcja śródbłonka została zachowana w rozsądnych granicach; reaktywność tętnicy ramiennej była prawidłowa.
Jedna z możliwych terapii zespołu progresji Hutchinsona-Gilforda obejmowałaby hamowanie aktywności transferazy farnezylowej, aby zapobiec trwałemu zakotwiczeniu progeryny do wewnętrznej błony jądrowej. To leczenie normalizuje jądrowe cechy morfologiczne fibroblastów w zespole progresji Hutchinson-Gilford30,37-39; w transgenicznym modelu myszy 36 utrzymuje komórki mięśni gładkich naczyń i zmniejsza odkładanie się proteoglikanów w ścianach naczyń.40 W modelu myszy LmnaHG / +, który wyraża normalny lamin A na jednym allelu i progerinie na drugim, zmutowanym allelu, zastosowanie inhibitora farnezylotransferazy ABT100 poprawiło masę ciała, zwiększyło mineralizację tkanki tłuszczowej i kości oraz zmniejszyło częstość złamań .41
Te obiecujące wyniki doprowadziły do otwartego badania klinicznego dotyczącego hamowania transferazy farnezylowej w zespole Hutchinsona-Gilforda progerii (ClinicalTrials.gov number, NCT000425607). Rozpoczęto próbę, używając przyrostu masy jako zmiennej wyniku. Badanie oparte na koncepcji, takie jak to, wymaga szczegółowej wiedzy o procesie chorobowym (ze względów bezpieczeństwa) i wiarygodnych zmiennych wynikowych (dla skuteczności). Pomiary ciśnienia krwi i wskaźnika kostka-ramię (Tabela 2) mogą pomóc w ocenie funkcji naczyniowej i można monitorować poziomy lipidów w surowicy. Długoterminowe środki poprawy mogą obejmować normalizację słuchu niskiej częstotliwości, gęstości kości, tkanki tłuszczowej i zakresu ruchu w nadgarstkach i kostkach.
Niedawne dowody molekularne wskazują, że kryptyczne miejsce typu dzikiego w eksonie 11 LMNA jest czasem rozpoznawane i wykorzystywane przez maszynerię do składania w normalnych komórkach. Rzeczywiście, fibroblasty od starszej osoby zawierają więcej progeryn niż fibroblasty od młodszej osoby, 42 oraz poszczególne komórki ze zwiększoną progeriną wykazują pęcherzykowanie jądrowe i inne nieprawidłowości błony komórkowej. [31] Stąd zespół progresji Hutchinsona-Gilforda może służyć jako model dla normalnego procesu starzenia się. .
[podobne: dormed sulechów, agmed mierzyn, nefrotabs opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: agmed mierzyn dormed sulechów nefrotabs opinie