CHOROBY JELIT

CHOROBY JELIT A. WIADOMOŚCI Z ANATOMII Odróżnia się jelito cienkie i jelito grube, zwane także kiszką. I. JELITO CIENKIE Jelito cienkie rozpoczyna się tuż za odźwiernikiem i kończy się zastawką okrężnicy (valvula coli s. Bauhini) ograniczającą ujście jelita cienkiego do kątnicy. W jelicie cienkim odróżnia się trzy części, mianowicie dwunastnicę, jelito czcze i jelito kręte. Dwunastnica ma kształt podkowy, której otwór jest zwrócony ku górze, ku przodowi i w lewo. Odróżnia się w niej część górną, zstępującą, czyli środkową i dolną, czyli wstępującą, która przechodzi w jelito czcze. Część górna dwunastnicy, długości 5 cm, rozpoczyna się od odźwiernika żołądka na wysokości trzonu pierwszego kręgu lędźwiowego, biegnie ku górze, w prawo i ku tyłowi i doszedłszy do szyjki pęcherzyka żółciowego ostro zagina się w dół, tworząc tzw. górne kolano dwunastnicy. Początkową część górnego odcinka dwunastnicy graniczącą bezpośrednio z odźwiernikiem zwie się opuszką dwunastnicy (bulbus duodeni). W znacznej części swego obwodu górna, część dwunastnicy ma powłokę otrzewną i dlatego jest stosunkowo ruchoma, w przeciwieństwie do zupełnie nieruchomych części zstępującej i dolnej, leżących całkiem zewnątrzotrzewnie. W więzadle wątrobno-dwunastniczym, utrzymującym I górną część dwunastnicy w jej położeniu, przebiegają wspólny przewód żółciowy, żyła wrotna i tętnica wątrobna. [hasła pokrewne: hipokrates kęty, miruna ryba wikipedia, joloko zamość ]

Powiązane tematy z artykułem: hipokrates kęty joloko zamość miruna ryba wikipedia