W scianie jelita cienkiego odróznia sie 4 warstwy

W ścianie jelita cienkiego odróżnia się 4 warstwy, mianowicie idąc od wewnątrz ku zewnątrz: 3) błonę śluzową; 4) błonę podśluzową; 5) błonę mięsną; 6) błonę surowiczą, która okrywa całkiem jelito czcze i kręte, natomiast dwunastnicę w przeważnej jej części tylko od przodu. Błona mięsna składa się z grubej wewnętrznej warstwy gładkich mięśni okrężnych i z cienkiej zewnętrznej warstwy gładkich mięśni po- dłużnych. W błonie podśluzówkowej znajdują się liczne naczynia krwionośne i chłonne oraz splot nerwowy jelitowy (plexus entelicuss, Meissneri). Błona śluzowa oddziela się od podśluzowej cienką warstwą mięsną (muscularis mucosae), która zabezpiecza jelito od zranienia połkniętymi ostrymi przedmiotami. Mianowicie, jak stwierdza badanie radiologiczne, za dotknięciem błony śluzowej przez ostrze przedmiotu powstaje dołek wskutek skurczu mięśni tej warstwy. Do tego dołka przechodzi ostrze, posuwająca się zaś miazga pokarmowa przesuwając przeciwległy koniec ostrego przedmiotu odchyla ostrze w kierunku dogłowowym jelita, Błona śluzowa jest obficie zaopatrzona w fałdy okrężne (plicue circulares s. Kerkringi) oraz w bardzo liczne wyniosłości, zwane kosmkami jelitowymi (intestinales), wskutek czego chłonna powierzchnia wewnętrzna jelita znacznie się zwiększa. [więcej w: metformax cena, dormed sulechów, hipokrates kęty ]

Powiązane tematy z artykułem: dormed sulechów hipokrates kęty metformax cena