Unaczynienie jelita cienkiego

Unaczynienie jelita cienkiego. Do górnej i zstępującej części dwunastnicy krew dopływa z tętnicy wątrobnej poprzez tętnicę żołądkowo-dwunastniczą i tętnicę górną dwunastniczo-trzustkową, a do dolnej części dwunastnicy – z górnej tętnicy krezkowej poprzez dolną tętnicę dwunastniczo-trzustkową. Obie tętnice dwunastniczo-trzustkowe, są z sobą zespolone. Całe jelito czcze i kręte jest zaopatrywane w krew przez , liczne (10-16) tętnice odchodzące od górnej tętnicy krezkowej, a dolna część jelita krętego także przez tętnicę krętniczo- okrężniczą (a. iliocolica), odchodzącą również od górnej tętnicy krezkowej. Naczynia chłonne, biorące początek w kosmkach, uchodzą do węzłów chłonnych krezkowych. W czasie trawienia są one wypełnione mlecznym płynem, zwanym mleczem (chylus). Unerwienie. Jelita posiadają automatyczny układ nerwowy . Stanowią go: 1) splot nerwowy Auerbacha (plexus myenteTicus Auerbachi) znajdujący się między mięśniami okrężnymi i podłużnymi błony mięsnej jelit i 2) splot nerwowy jelitowy, zwany także splotem nerwowym podśluzowym Meissnera (plexus entericus s. submucosus Meissneri). Oba sploty łączą się z sobą oraz ze splotem nerwowym błony podsurowiczej za pomocą włókien nerwowych. Splot Auerbacha unerwia mięśnie błony mięsnej ściany jelita, a splot Meissnera – naczynia błony podśluzowej i częściowo warstwę mięsną błony śluzowej. Prócz układu automatycznego w ścianie jelit znajdują się odbiorniki bodźców powstających Vi jelitach. [przypisy: clemastinum opinie, forumwisla twitter, lokiec tenisisty ]

Powiązane tematy z artykułem: clemastinum opinie forumwisla twitter lokiec tenisisty