Sródbloniak oplucnej

Śródbłoniak opłucnej (Endothelioma pleurae) Anatomia patologiczna. Zdaniem większości śródbłoniak opłucnej wywodzi się z nabłonka powierzchniowego albo z ognisk rozprysłych. Inni przypuszczają, że punktem wyjścia może być nabłonek naczyń limfatycznych. Opłucna jest modzelowato zgrubiała, na jej powierzchni widać wyrośle płaskie, różnej wielkości, w postaci grządek, polipów itd. Wyroślom odpowiadają na przeciwległej blaszce opłucnej zagłębienia. Nowotwór szerzy się wzdłuż naczyń limfatycznych w głąb płuca tworząc czasami ograniczone, dość duże guzy lub rozlegle nacieki. Węzły chłonne oskrzelowe i śródpiersiowe mogą być znacznie powiększone. W jamie opłucnej zbiera się zwykle wysięk krwotoczny, Przerzuty w innych narządach bywają rzadko. Objawy. Śródbłoniak opłucnej rozpoczyna się przeważnie ostro, bardzo często gwałtownymi bólami w jednym boku i silną dusznością. Ogólna ciepłota ciała bywa prawidłowa, częściej nieco zwiększona, nieregularna. Badani klatki piersiowej stwierdza słabsze ruchy po odpowiedniej stronie oraz obecność płynu. Granica stłumienia bywa bardzo często zupełnie nieregularna, np. z przodu sięga znacznie wyżej niż z tylu. Drżenie piersiowe w obr bie stłumienia jest osłabione lub zniesione. To samo dotyczy szmerów oddechowych. Nieraz stwierdza się przesunięcie narządów sąsiednich. Nakłuwając klatkę piersiową odnosimy wrażenie dużego oporu, który bywa nieraz tak znaczny, że igła z trudnością go pokonywa. Czasami nie wydobywa się zupełnie wysięku natomiast światło igły zatyka się cząsteczką nowotworu. [patrz też: miruna ryba wikipedia, menopauzin opinie, dieta bezresztkowa ]

Powiązane tematy z artykułem: dieta bezresztkowa menopauzin opinie miruna ryba wikipedia