Przejscie jelita czczego w krete jest stopniowe

Przejście jelita czczego w kręte jest stopniowe. Przyjmuje się, że dwie piąte górne jelita cienkiego stanowią jelito czcze o długości 2,5-3 metrów, a trzy piąte dolne – jelito kręte, długości 3,5-4 metrów. Jelito czcze zajmuje głównie lewą połowę brzucha i okolicę pępka, a jelito kręte prawą połowę brzucha, jamę miednicy mniejszej i prawą okolicę biodrową brzucha. W dolnych częściach jelita krętego napotyka się czasami uchyłek, zwany uchyłkiem Meckela (diverticulum Meckeli). Jest on pozostałością płodowego przewodu pępkowo-jelitowego (ductus vitehointestincilis). Budowa uchyłka jest taka sama jak ściany jelita. Jego długość wynosi przeważnie 2,5-7,5. cm. Koniec uchyłka bywa zazwyczaj wolny, niekiedy jednak odchodzi od niego cienki powrózek, przyczepiony drugim końcem do pępka albo gdzie indziej. Znaczenie uchyłka polega na tym, że może on przyczyniać się do zadzierzgnienia j elita (strangulatio). Odcinek końcowy jelita krętego (pars coecalis ilei) uchodzi do. strony tylno-przyśrodkowej jelita grubego na granicy kątnicy z okrężnicą wstępującą mniej więcej 5-10 cm powyżej dna kątnicy. Połączenie końcowe 1 części jelita krętego z kątnicą znane jest pod nazwą: zastawka okrężnicy (valvula coli). Opisał ją pierwszy Vidirus w roku 1557, a następnie Btuihim: w r. 1579 . Stąd często zwie się ją zastawką Bauhma (valvula Bauhini) . [podobne: aldesan, ciesn nadgarstka, lokiec tenisisty ]

Powiązane tematy z artykułem: aldesan ciesn nadgarstka lokiec tenisisty