Czesc wstepujaca dwunastnicy

Rzut górnej części dwunastnicy na przednią ścianę brzucha znajduje się na prawo od linii pośrodkowej ciała na poziomie dwa palce powyżej poprzecznej linii pępkowej. Część zstępująca dwunastnicy, długości 10 cm, rozpoczyna się od górnego jej kolana, przebiega, przykrywając prawą nerkę, ku dołowi, mniej więcej równolegle do kręgosłupa na prawo od niego poza okrężnicą poprzeczną i przechodzi na poziomie trzonu trzeciego lub czwartego kręgu lędźwiowego w część dolną, tworząc zagięcie łukowate, zwane kolanem dolnym dwunastnicy. Na lewej ścianie części zstępującej znajduje się podłużny fałd dwunastnicy z brodawką dwunastnicy na dolnym końcu, zwaną także brodawką Vatera (papiha Vateri). W brodawce znajduje się wspólne ujście przewodu trzustkowego i wspólnego przewodu żółciowego. Niekiedy nieco wyżej brodawki dwunastniczej bywa brodawka, zwana dodatkową, na której uchodzi niestały dodatkowy przewód trzustkowy. Część wstępująca dwunastnicy przebiega początkowo poziomo, następnie zagina się ostro ku górze i w lewo i na wysokości trzonu drugiego kręgu lędźwiowego po lewej jego stronie przechodzi w jelito czcze tworząc zgięcie ku dołowi i przodowi (zgięcie dwunastniczo-jelitowe, flexura duodenojejunalis). Ta część dwunastnicy leży poza krezką okrężnicy poprzecznej i poza krezką jelit cienkich. Do górnego brzegu części wstępującej dwunastnicy i do kąta dwunastniczo-jelitowego przyczepia się pozaotrzewny gładki mięsień wieszadłowy dwunastnicy (musculus suspensorius duodeni Treitza), zdążający do niej od lewej lędźwiowej części przepony. Mięsień ten unieruchamia dwunastnicę, Wrodzone jego skrócenie wywołuje zwężenie lub niedrożność dwunastnicy. [patrz też: stomatologia katowice, stomatologia implanty, stomatolog olsztyn ]

W warunkach prawidlowych w dwunastnicy i w jelicie cienkim bywa malo bakterii

W warunkach prawidłowych w dwunastnicy i w jelicie cienkim bywa mało bakterii. Pomimo to, że miazga pokarmowa w tej części jelit jest dobrą pożywką dla bakterii, nie mają one tutaj możliwości rozmnażania się wobec stosunkowo krótkiego pobytu miazgi i dlatego nie odgrywają w dwunastnicy i w jelicie cienkim-żadnej roli. Flora bakteryjna, i to przeważnie pałeczka okrężnicy, staje się obfitsza dopiero w dolnej części jelita krętego. Wywołując tutaj fermentację węglowodanową pałeczki okrężnicy wytwarzają kwasy, które powstrzymują rozwój bakterii gnilnych. Toteż w jelicie cienkim ,w warunkach prawidłowych nie ma gnicia białka, pomimo że jest jego tutaj dużo i to w postaci rozpuszczonej, która łatwiej może ulegać gniciu. W kątnicy, zwłaszcza zaś w okrężnicy wstępującej; fermentacja węglowodanowa zostaje już przeważnie zakończona, a rozpuszczone węglowodany oraz powstałe przy tym kwasy wessane. Teraz dopiero rozpoczynają swą pracę bakterie gnilne z pałeczką okrężnicy na czele. W warunkach prawidłowych gnicie białka jest mierne, zależnie od tego, że rozpuszczone białko łatwo ulegające gniciu zostaje przeważnie rozłożone i wessane już w jelicie cienkim. W połowie okrężnicy poprzecznej gnicie resztek pokarmowych zostaje przeważnie ukończone, czemu sprzyja postępujące z wsysaniem wody zgęszczenie zawartości jelitowej. W okrężnicy esowatej większość bakterii już , ginie. [przypisy: protetyka na implantach, Stomatolog Kraków, stomatologia Kraków ]