Na rozpoznanie sródbloniaka oplucnego naprowadza nastepujacy zespól

Dla wydobycia wysięku trzeba nieraz wielokrotnie nakłuwać, przy czym po wypuszczeniu wysięk bardzo szybko gromadzi się ponownie. Po wypuszczeniu nawet znacznej ilości wysięku stłumienie pierwotne nie wyjaśnia się wcale albo wyjaśnia się tylko niewiele, szmerów oddechowych nie słyszy się nadal. Wypuszczenie płynu nie łagodzi ani bólów w klatce piersiowej, ani duszności, na odwrót, po tym zabiegu bóle często zwiększają się, słabnąc dopiero po ponownym nagromadzeniu się wysięku. Zwiększenie się bólów zależy prawdopodobnie od ucisku płuca przez modzelowato zgrubiałą opłucną. Wysięk bywa przeważnie krwawy, nieraz jednak jest to płyn mleczowy wskutek przeżarcia ściany przewodu piersiowego i wylewu mlecza, czasami zaś płyn mieczowaty wskutek zwyrodnienia komórek wysięku. Zdarzają się także przypadki płynu surowiczego. Drobnowidowo w osadzie stwierdza się dużo komórek nabłonkowych, przeważnie stłuszczonych duże komórki z wodniczkam i, komórki sygnetowate. Śródbłoniak opłucnej przebiega szybko, wiodąc najczęściej w ciągu kilku miesięcy do charłactwa i do śmierci. Rozpoznanie. Na rozpoznanie śródbłoniaka opłucnego naprowadza następujący zespół: 1) szybki rozwój choroby objawiającej się gromadzeniem się w krótkim czasie dużego wysięku płucnego 2) szybkie chudnięcie i charłactwo 3) nieregularna granica stłumienia w zakresie płuc 4) bardzo silne bóle nie ustępujące – na odwrót, bardzo często wzmagające się po wypuszczeniu wysięku 5) znaczny opór przy nakłuwaniu klatki piersiowej 6) nieustępowanie stłumienia i brak nadal szmerów oddechowych pomimo wypuszczenia wysięku 7) szybkie gromadzenie się wysięku po jego wypuszczeniu 8) wysięk krwisty, zawierający dużo komórek nabłonkowych 9) ogólna ciepłota ciała prawidłowa lub nieco podniesiona 10) uderzająco mała skłonność do przerzutów (może ich nie być nawet w płucach) 11) brak objawów przemawiających za zakażeniem gruźliczym. 12) 13) [więcej w: joloko zamość, setaloft opinie, menopauzin opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: joloko zamość menopauzin opinie setaloft opinie