CZYNNIKI PRZYCZYNOWE

CZYNNIKI PRZYCZYNOWE Te same czynniki, które wywołują choroby żołądka, mogą być przyczyną także chorób jelit. Mogą one wywołać choroby jelit nie uszkadzając równocześnie żołądka. Choroby jelit mogą powstawać także wskutek zagnieżdżenia się w przewodzie pokarmowym glist lub pierwotniaków oraz na tle alergicznym. Niewątpliwie dużą rolę w powstawaniu chorób jest odgrywają zaburzenia czynności układu nerwowego korowo-trzewnego, kierowanego przez korę półkul mózgowych, która otrzymuje bodźce ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego i koordynuje je, a także wywiera wpływ odżywczy na narządy wewnętrzne, wśród nich także na jelita. Znaczenie układu nerwowego korowo-trzewnego w powstawaniu chorób jelit występuje najjaskrawiej w zaburzeniach czynnościowych jelit (biegunki nerwowe; nerwica śluzowo-błoniasta jelit, nerwowy niepokój ruchowy jelit i in. ). Wymieniony układ odgrywa pewną rolę także w powstawaniu oraz w przebiegu niektórych chorób organicznych jelit, jak przewlekłe wrzodziejące zapalenie jelita grubego i innych. D. OBJAWY Choroby jelit mogą przebiegać przez dłuższy czas zupełnie skrycie albo wywołują objawy podmiotowe i przedmiotowe. l. [hasła pokrewne: metformax cena pod mikroskopem, metformax cena, belara ulotka ]

Powiązane tematy z artykułem: belara ulotka metformax cena miruna ryba wikipedia