Czesc wstepujaca dwunastnicy

Rzut górnej części dwunastnicy na przednią ścianę brzucha znajduje się na prawo od linii pośrodkowej ciała na poziomie dwa palce powyżej poprzecznej linii pępkowej. Część zstępująca dwunastnicy, długości 10 cm, rozpoczyna się od górnego jej kolana, przebiega, przykrywając prawą nerkę, ku dołowi, mniej więcej równolegle do kręgosłupa na prawo od niego poza okrężnicą poprzeczną i przechodzi na poziomie trzonu trzeciego lub czwartego kręgu lędźwiowego w część dolną, tworząc zagięcie łukowate, zwane kolanem dolnym dwunastnicy. Na lewej ścianie części zstępującej znajduje się podłużny fałd dwunastnicy z brodawką dwunastnicy na dolnym końcu, zwaną także brodawką Vatera (papiha Vateri). W brodawce znajduje się wspólne ujście przewodu trzustkowego i wspólnego przewodu żółciowego. Niekiedy nieco wyżej brodawki dwunastniczej bywa brodawka, zwana dodatkową, na której uchodzi niestały dodatkowy przewód trzustkowy. Część wstępująca dwunastnicy przebiega początkowo poziomo, następnie zagina się ostro ku górze i w lewo i na wysokości trzonu drugiego kręgu lędźwiowego po lewej jego stronie przechodzi w jelito czcze tworząc zgięcie ku dołowi i przodowi (zgięcie dwunastniczo-jelitowe, flexura duodenojejunalis). Ta część dwunastnicy leży poza krezką okrężnicy poprzecznej i poza krezką jelit cienkich. Do górnego brzegu części wstępującej dwunastnicy i do kąta dwunastniczo-jelitowego przyczepia się pozaotrzewny gładki mięsień wieszadłowy dwunastnicy (musculus suspensorius duodeni Treitza), zdążający do niej od lewej lędźwiowej części przepony. Mięsień ten unieruchamia dwunastnicę, Wrodzone jego skrócenie wywołuje zwężenie lub niedrożność dwunastnicy. [patrz też: blok prawej odnogi pęczka hisa, dormed sulechów, choroba dariera ]

Powiązane tematy z artykułem: blok prawej odnogi pęczka hisa choroba dariera dormed sulechów